Nabídka masáží

Nabídka masáží / Bazální stimulace

Člověk, který je vážně nemocný, je závislý na svém okolí. V bazální stimulaci je nemocný chápán jako rovnocenný partner a svébytná osobnost s vlastní historií a zkušenostmi.
Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí. Bazální stimulace nabízí nemocnému jasné, cílené a známé informace (stimuly) o sobě samém nebo jeho okolí, které pro něj byly základní (bazální). Je určena všem, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, např. nemocní v bezvědomí, po poranění mozku, nemocní s hypoxickým postižením, s Alzheimerovou chorobou, nemocní s hemiplegickým postižením např. po cévní mozkové příhodě, pacienti a apatickém stavu, umírající, senioři s poruchou mobility, zdravotně postižení nebo nedonošené děti. Je poskytována s ohledem na věk, schopnosti a stav nemocného.